Začetek obratovanja: 2009
Max bruto padec (m): 521
koristni volumen (m3): 2170000
Instalirani pretok (turbinski režim) (m3/s): 40
Instalirani pretok (črpalni režim) (m3/s): 34
Instalirana moč turbine (MW): 180
Instalirana moč črpanja (MW): 185
Letna proizvodnja električne energije (GWh): 426
Letna poraba energije za črpanje (GWh): 553