Sončni paneli na strehi MHE Hubelj 2
29 maj
2023
SKUPINA HSE: NOSILEC ZELENEGA PREHODA TUDI S POMOČJO SONČNE ENERGIJE

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in nosilec zelenega prehoda države v brezogljično družbo. V ospredju naših strateških načrtov je tudi izkoriščanje potenciala Sonca, katerega mednarodni dan obeležujemo danes, 28. maja. Osem sončnih elektrarn skupine HSE je lani proizvedlo 5.674 MWh električne energije. To je primerljivo s 529.238 litri dieselskega goriva, ali, povedano drugače: s takšno količino električne energije bi lahko z električnim avtomobilom prevozili 25,7 milijona kilometrov.

25 Dnevi energetikov
19 apr
2023
SE PRAPRETNO PO IZBORU BRALCEV FINANC NAJBOLŠI ENERGETSKO UČINKOVIT PROJEKT

Projekt Sončne elektrarne Prapretno je po izboru bralcev Financ postal zmagovalec v kategoriji Energetsko učinkoviti projekti. Prvi večji »sončni« projekt skupine HSE je tako prepričal tudi širšo in ne le strokovne javnosti. V HSE smo na nagrado izjemno ponosni in nam daje še dodatni zagon pri projektih, s katerimi delamo velike in pomembne korake k podnebno nevtralni družbi.

Pregrada Podselo
22 mar
2023
ENERGIJA VODE TER ODGOVOREN ODNOS DO NJE IMATA V SKUPINI HSE POSEBNO MESTO

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, med katere sodi tudi energija vode. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2022 skupaj proizvedle 2.560 GWh električne energije, kar predstavlja približno polovico proizvodnega portfelja skupine HSE. Na ravni Slovenije pa skupina HSE proizvede več kot tretjino električne energije iz vode. Pri gradnji in energetski izrabi vodnega potenciala naših rek ves čas upoštevamo okoljevarstvene zahteve ter načela trajnostnega in sonaravnega razvoja, vse s ciljem učinkovitega in vsestransko koristnega zelenega prehoda Slovenije v brezogljično družbo, prilagajanja in odpornosti na podnebne spremembe ter dviga samooskrbe Slovenije z električno energijo, predvsem iz obnovljivih virov.

donacija Ukrajini
03 feb
2023
DRUŽBE SKUPINE HSE UKRAJINI PRISKOČILE NA POMOČ Z ELEKTRO OPREMO

(3. februar 2023) - Štiri družbe skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca in trgovca z električno energijo, so na pobudo predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba in dotedanjega ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Bojana Kumra, naslovljeno na Energetsko zbornico Slovenije oktobra 2022, zbrale in v Ukrajino poslale več kosov elektro opreme, potrebne za delovanje države, podjetij in gospodinjstev v od vojne izčrpani državi.