Zaposlitev

V družbi smo zavezani k spoštovanju naših temeljnih vrednot, kot so odgovornost, strokovnost, zanesljivost, varnost, tradicija in poslovna odličnost. Vrednote so bistvo celotne filozofije podjetja za doseganje poslovnega uspeha in zagotavljanje stimulativne organizacijske klime. Na vsakem koraku si prizadevamo, da se naše vrednote zrcalijo tudi v sistematičnem in odgovornem delu na kadrovskem področju.
Zaposlitev

Aktualni razpisi

RAZPISUJEMO PET KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2024/25


RAZPISUJEMO PET KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Družba Soške elektrarne Nova Gorica v šolskem letu 2024/25 razpisuje pet kadrovskih štipendij:

- 3 štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja,

- 1 štipendijo za smer elektrotehnika VI./2 ali VII. stopnja,

- 1 štipendijo za smer strojništvo VI./2 ali VII. stopnja.

Pogoji za dodelitev štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja:

  • šolanje na srednji šoli elektro smeri, program elektro tehnik in zaključen najmanj 1. letnik šolanja,
  • šolanje na srednji poklicni šoli elektro smeri, program elektrikar (IV. stopnja) in zaključen najmanj 2. letnik šolanja, s pogojem, da se je kandidat pripravljen po zaključenem 3. letniku šolanja vpisati na srednjo tehnično šolo smer elektrotehnika (V. stopnja).

Pogoji za dodelitev štipendije za smer elektrotehnika in strojništvo stopnja VI./2 (dipl. inž. (UN)) ali VII. (mag. inž.):

-             študij na Fakulteti za elektrotehniko,

-             študij na Fakulteti za strojništvo.

Kandidati naj predložijo:

-             motivacijsko pismo in življenjepis,

-             dokazilo o vpisu,

-             spričevalo zadnjega letnika oziroma dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih.

Prijave z ustrezno dokumentacijo naj kandidati pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlitev@seng.si do 31. 5. 2024.