Zaposlitev

V družbi smo zavezani k spoštovanju naših temeljnih vrednot, kot so odgovornost, strokovnost, zanesljivost, varnost, tradicija in poslovna odličnost. Vrednote so bistvo celotne filozofije podjetja za doseganje poslovnega uspeha in zagotavljanje stimulativne organizacijske klime. Na vsakem koraku si prizadevamo, da se naše vrednote zrcalijo tudi v sistematičnem in odgovornem delu na kadrovskem področju.
Zaposlitev