Zaposleni

V družbi SENG je zaposlenih 125 sodelavcev. Smo pisana ekipa, ki se uspešno sooča z delovnimi zadolžitvami in nalogami ter si smelo zadaja nove cilje. Odlikuje nas visoka stopnja strokovnosti na vseh področjih dela. Poleg rednih delovnih nalog, smo zaposleni vključeni v številne projekte, ki potekajo v družbi. Aktivni smo tudi v prostem času. Veliko sodelavcev je aktivnih članov Športnega društva SENG, med nami pa so tudi pevci, slikarji, fotografi in še bi lahko naštevali. Pozitivne energije nam nikoli ne zmanjka.
Zaposleni