Identiteta družbe

Zanesljiva in okolju prijazna energija Soških elektrarn Nova Gorica predstavlja tretjino v Sloveniji proizvedene obnovljive električne energije. Delovanje družbe, ki svojo dejavnosti opravlja na reki Soči in njenem povodju, temelji na učinkovitih procesih, z minimalno obremenitvijo okolja. Pomembna načela delovanja so odgovornost, zanesljivost in poslovna odličnost. Eden od strateških ciljev družbe je tudi skrb za sposobne, zadovoljne in  motivirane zaposlene, ki so ključ za uspešno delovanje družbe tudi v bodoče.

Etični kodeks

identiteta