Identiteta družbe

Zanesljiva in okolju prijazna energija Soških elektrarn Nova Gorica predstavlja tretjino v Sloveniji proizvedene obnovljive električne energije. Delovanje družbe, ki svojo dejavnost opravlja na reki Soči in njenem povodju, temelji na učinkovitih procesih, z minimalno obremenitvijo okolja. Pomembna načela delovanja so odgovornost, zanesljivost in poslovna odličnost. Eden od strateških ciljev družbe je tudi skrb za sposobne, zadovoljne in motivirane zaposlene, ki so ključni za uspešno delovanje družbe tudi v bodoče.

 

Politika upravljanja družbe in skupine HSE
Pravilnik korporativnega upravljanja v družbi in skupini HSE
 

identiteta