Začetek obratovanja: 1939
Instalirani pretok (m3/s): 75
Bruto padec (m): 45,4
Število agregatov: 3
Instalirana moč (MW): 30
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: francis
Povprečna letna proizvodnja (GWh): 150
Odvod v omrežje (kV): 110
Padavinsko področje (km2): 1150
Dolžina cevovoda (m): 3567
Premer cevovoda (m): 5,6
Dopustno nihanje bazena (m): 2
Koristna prostornina bazena (m3): 1500000