Začetek obratovanja: 1984
Instalirani pretok (m3/s): 180
Bruto padec (m): 20,55
Število agregatov: 3
Instalirana moč (MW): 32
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: kaplan
Povprečna letna proizvodnja (GWh): 105
Odvod v omrežje (kV): 110
Padavinsko področje (km2): 1632
Dopustno nihanje bazena (m): 1,5
Koristna prostornina bazena (m3): 1000000