Sponzorstva in donacije

V družbi Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) se proaktivno odzovemo na izzive okolja, v katerem poslujemo. Odprti smo za priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju naravnega, družbenega in gospodarskega okolja.
bolnica