Skupina HSE

Zgodovina

zgodovina

Elektrifikacija na Primorskem pred prvo svetovno vojnoZgodovina elektrifikacije Primorske se ne začne leta 1947 z ustanovitvijo družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.. Zgodbo o luči na Primorskem so začeli pisati lastniki mlinov in žag, turistični delavci v Postojnski jami, rudarji v Idriji in Rablju ter prebivalci nekaterih večjih krajev ob koncu 19. stoletja.
...več

Elektrifikacija na Primorskem med obema vojnamaPo zasedbi Primorske ob koncu prve svetovne vojne so za obdobje med obema vojnama elektrifikacijo na Primorskem vzele v svoje roke italijanske družbe. Slovenci so bili iz te dejavnosti izrinjeni. Najmočnejši italijanski družbi sta bili SADE (Società Adriatica di Elettricità) in SELVEG (Società di Elettricità Venezia Gulia).
...več

Obdobje od 1945 do osamosvojitveLeta 1947, po priključitvi Primorske k Jugoslaviji, je na priključenem območju obratovalo deset hidroelektrarn s pripadajočimi objekti. Takoj po priključitvi so jih podržavili. Novo ustanovljeno podjetje Soške elektrarne je te objekte prevzelo in z njimi začelo gospodarno upravljati.
...več

Obdobje po osamosvojitviPo letu 1991 Soške elektrarne nimajo več na skrbi prenosne dejavnosti. Zadolžene so samo za proizvodnjo električne energije in v skladu z načrti podjetja se gradnja in obnova elektrarn intenzivno nadaljuje. Leta 2009 so Soške elektrarne dokončale največji projekt doslej, izgradnjo prve slovenske črpalne hidroelektrarne v Avčah.
...več