Soča
20 okt
2020
REKORDNA DNEVNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SKUPINE HSE

Hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, in Termoelektrarna Šoštanj, ki za proizvodnjo električne in toplotne energije uporablja premog iz Premogovnika Velenje, so 13. oktobra 2020 s 36,7 GWh proizvedene električne energije dosegle rekord. To je namreč največja dnevna proizvodnja v zgodovini obstoja skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca in trgovca z električno energijo v Slovenji. Rekordni proizvodnji so botrovale ugodne hidrološke razmere, visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura (in to kljub zaostrenim razmeram in ukrepom, povezanih s širitvijo Covid-19) ter ugodne tržne razmere.

Direktor SENG z vodji inovacijskih ekip
23 sep
2020
LETOS SMO V SENG-u ŠE INOVATIVNEJŠI

(Nova Gorica, 23. 9. 2020) Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica je podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je prejela eno srebrno in dve bronasti priznanji za tri prijavljene inovacije. Srebro je šlo v roke ekipi dr. Tineta Cenciča za inovacijo Avtomatski diagonalni vpih zraka v sesalno cev pri delnih obremenitvah Francisove vodne turbine, bronasti priznanji pa sta prejeli še skupina pod vodstvom Marka Mladovana za inovacijo Sistem daljinskega upravljanja zaklopk zapornic na jezu Podselo in skupina Gregorja Korona za inovacijo Tehnična rešitev odprtega hladilnega sistema in drenažne vode v HE Plave I.

ČHE Avče (3)
02 jun
2020
Deset let uspešnega obratovanja edine črpalne hidroelektrarne v Sloveniji

Pred desetimi leti je začela obratovati prva in zaenkrat edina črpalna hidroelektrarna v Sloveniji, to je ČHE Avče. ČHE Avče proizvaja obnovljivo električno energijo, hkrati pa jo lahko skladišči za obdobja, ko so potrebe po električni energiji največje. Ker gre za prvo tovrstno elektrarno v Sloveniji, je bila gradnja elektrarne svojevrsten izziv v vseh pogledih – umeščanje v prostor, gradnja, iskanje optimalnih tehničnih rešitev …

Most na Soči
29 jan
2020
PRELIMINARNO STALIŠČE GLEDE NEPN IN OKOLJSKEGA POROČILA V JAVNI OBRAVNAVI

V skupini HSE smo pričakovali, da bo Nacionalni energetski in podnebni načrt - NEPN prepoznal nujnost izvedbe vseh načrtovanih ključnih projektov skupine HSE, ki so po našem mnenju bistveni za doseganje nacionalnih podnebnih in energetskih ciljev tako z vidika povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije kot tudi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.