Podpis_HSE_Energija Plus
09 jun
2021
ELEKTRO MARIBOR PRODAL VEČINSKI DELEŽ ENERGIJE PLUS VODILNEMU PROIZVAJALCU ZELENE ENERGIJE

Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta danes podpisali pogodbo o prodaji oziroma nakupu večinskega, 51-odstotnega lastniškega deleža družbe za prodajo električne energije in storitev Energija plus. Vstop HSE, vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov oziroma t. i. zelene energije v državi, v družbo Energija plus, bo končan po odobritvi Agencije za varstvo konkurenci (AVK).

Soča_Solkan
07 jun
2021
Družba Soške elektrarne Nova Gorica vabi Mestno občino Nova Gorica k sprejemu ukrepov za izboljšanje varnosti kopalcev na Soči v Solkanu

Nova Gorica, 4. 6. 2021 – Pred začetkom nove kopalne sezone na območju »starega jezu« v Solkanu smo v družbi Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) Mestni občini Nova Gorica (MONG) poslali vabilo k sklenitvi sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij. Predlog sporazuma sledi strokovnim priporočilom študije, ki jo je izdelal doc. dr. Boro Štrumbelj s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in predvideva vzpostavitev dodatnih ukrepov za povečanje varnosti kopalcev.

ČHE Avče (4)
04 jun
2021
NAŠA DOLŽNOST JE, DA OKOLJE NE LE OHRANIMO, TEMVEČ POSKRBIMO ZA NJEGOV RAZVOJ

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji proizvajalec električne energije v Sloveniji, tudi iz obnovljivih virov, s svojimi projekti dokazuje, da okoljska politika ni le mrtva črka na papirju. Ob svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, se lahko pohvalimo s številnimi projekti, ki so skozi leta prispevali k izboljšanju kakovosti življenja in okolja. Preobrazba v nizkoogljično družbo je namreč mogoča le s premišljeno in trajnostno naravnano razvojno politiko. To nam narekujejo tudi pridobljeni mednarodni certifikati: vse družbe skupine HSE, ki proizvajajo električno energijo, imajo mednarodni certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

HE Solkan_Soča
11 maj
2021
Študija o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan

Družba Soške elektrarne Nova Gorica je pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani naročila izdelavo študije o varnosti kopanja v reki Soči v Solkanu. Študijo o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan je izdelal doc. dr. Boro Štrumbelj. Družba SENG je študijo predala v nadaljnjo uporabo Mestni občini Nova Gorica, ki je po ZVU pristojna za predpisovanje posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami.