Prapretno_temeljni kamen
03 jul
2021
OBRAČAMO POMEMBEN LIST V RAZVOJU SLOVENSKE ENERGETIKE IN DRUŽBE

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije, tudi iz obnovljivih virov, je od današnjega dne bogatejši za projekt izgradnje največje sončne elektrarne v Sloveniji. Temeljni kamen za 3,036 megavatno sončno elektrarno so v Prapretnem pri Hrastniku položili generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan občine Hrastnik Marko Funkl in Zvonko Černač, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Vlade Republike Slovenije. Dogodka sta se udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije Blaž Košorok in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš.

Poslovodstvo HSE
22 jun
2021
OBJAVLJENO LETNO POROČILO SKUPINE HSE ZA LETO 2020

Skupina HSE, največji proizvajalec električne energije, tudi iz obnovljivih virov, v Sloveniji, je v letu 2020 poslovala dobro. Dobiček iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti (EBITDA), je bil v primerjavi z letom 2019 višji za več kot 17 odstotkov in je znašal 188 milijonov evrov, čisti prihodki od prodaje v višini 1,8 milijarde evrov pa so bili glede na leto poprej višji za več kot 7 odstotkov.

Podpis_HSE_Energija Plus
09 jun
2021
ELEKTRO MARIBOR PRODAL VEČINSKI DELEŽ ENERGIJE PLUS VODILNEMU PROIZVAJALCU ZELENE ENERGIJE

Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta danes podpisali pogodbo o prodaji oziroma nakupu večinskega, 51-odstotnega lastniškega deleža družbe za prodajo električne energije in storitev Energija plus. Vstop HSE, vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov oziroma t. i. zelene energije v državi, v družbo Energija plus, bo končan po odobritvi Agencije za varstvo konkurenci (AVK).

Soča_Solkan
07 jun
2021
Družba Soške elektrarne Nova Gorica vabi Mestno občino Nova Gorica k sprejemu ukrepov za izboljšanje varnosti kopalcev na Soči v Solkanu

Nova Gorica, 4. 6. 2021 – Pred začetkom nove kopalne sezone na območju »starega jezu« v Solkanu smo v družbi Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) Mestni občini Nova Gorica (MONG) poslali vabilo k sklenitvi sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij. Predlog sporazuma sledi strokovnim priporočilom študije, ki jo je izdelal doc. dr. Boro Štrumbelj s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in predvideva vzpostavitev dodatnih ukrepov za povečanje varnosti kopalcev.