datum: 17.09.2019

(Nova Gorica/Kneške Ravne, 17. 9. 2019) Z današnjo uradno otvoritvijo male hidroelektrarne Kneža je družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) zagnala svojo triindvajseto malo hidroelektrarno. Elektrarna je v celoti plod domačega znanja in v družbi so upravičeno ponosni na to, da so uspešno izpeljali zahtevni projekt - od ideje, načrtovanja, projektiranja, nadzora pa do same izvedbe. MHE Kneža bo letno proizvedla okoli 3,3 GWh električne energije.

Družba SENG ima na vodotoku Kneža že dve delujoči mali HE, še ena elektrarna na tem vodotoku pa je v rokah zasebnikov. V drugi polovici leta 2016 se je začela gradnja nove male hidroelektrarne, s tovarniškim poizkusnim obratovanjem pa je elektrarna pričela julija 2018.  Oktobra je bil opravljen še tehnični pregled, ki je pogoj za začetek obratovanja. Gradnja MHE je bila zahtevna, predvsem zaradi vkopa 2.300 m dolgega tlačnega cevovoda v lokalno cesto, ki je edina povezava med vasjo Kneža in Kneškimi Ravnami. Ob tem je bil za investitorja poseben izziv zagotoviti vsakodnevno prevoznost ceste za lokalno prebivalstvo. Maja letos je družba SENG asfaltirala še lokalno cesto.

 

Kot je na uradnem odprtju povedal direktor SENG Radovan Jereb: »Danes stojimo pred elektrarno, ki je bila zgrajena kvalitetno, ima vgrajeno kvalitetno opremo, nima negativnih vplivov na okolje in ima lepo urejeno dostopno pot. Za to se moram zahvaliti projektantom, izvajalcem in sodelavcem, ki so v veliki meri tudi operativno sodelovali pri izgradnji MHE Kneža. Zahvala tudi mojima predhodnikoma, ki sta vodila aktivnosti družbe za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014 in izgradnjo elektrarne v letu 2018.«

 

Slovesnosti se je udeležil tudi podžupan občine Tolmin, Tomaž Štenkler. Na območju občine Tolmin deluje kar deset objektov Soških elektrarn. Število je zgovorno samo po sebi, a za njim so leta trdnega in pristnega partnerstva z vsemi deležniki v tem prostoru. Poudaril je: »Številni uspešni projekti, ki so bili realizirani v zadnjih letih, so zgleden primer trajnostnega in sonaravnega upravljanja z vodnimi viri ter pristno sodelovanje med občino in družbo SENG.«

 

MHE Kneža je pretočna elektrarna s planinskim zajetjem. Izkorišča skoraj 74 m bruto padca. V strojnici je en agregat z instalirano močjo  850 kW in s Francis turbino s horizontalno gredjo. Lokacija zajetja se nahaja nad sotočjem Kneže in Lipovščka. V okviru izgradnje male hidroelektrarne Kneža je omogočen tudi prehod za vodne organizme - ribja steza  kot podaljšek objekta zajetja ob desnem bregu  struge vodotoka. S tem je ribam in ostalim vodnim organizmom omogočena migracija, in sicer gorvodno in dolvodno preko zajemnega pragu. Preko prehoda se zagotavlja  tudi del  predpisanega ekološko sprejemljivega pretoka.

Direktorica razvoja SENG mag. Alida Rejec je izpostavila, da ima družba SENG ogromno znanja in izkušenj, pri načrtovanju, umeščanju, vzdrževanju in obratovanju malih HE. »Uspešen razvoj Soških elektrarn sloni na ustvarjalni sposobnosti tako predhodnih kot sedanjih generacij zaposlenih, ki z jasno vizijo, visokim strokovnim znanjem, predvsem pa neustavljivo energijo in predanostjo uresničujejo svoje načrte.«, je še povedala Rejčeva.

 

Srečno, MHE Kneža.