datum: 27.11.2018

(Ljubljana, 27. novembra 2018) – Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), stoodstotnega lastnika Soških elektrarn Nova Gorica (SENG), je v ponedeljek, 26. novembra 2018, za novega direktorja družbe imenovalo mag. Radovana Jereba.

Jereb, po izobrazbi diplomirani ekonomist in magister znanosti poslovne politike in organiziranja, je bil na to mesto imenovan na osnovi razpisa, ki je bil med 6. in 23. septembrom letos objavljen v javnih medijih in internih medijih skupine HSE. Štiriletni mandat bo nastopil po prenehanju mandata dosedanjega direktorja SENG Marjana Pintarja, to je 1. januarja 2019.