datum: 25.02.2016

Združenje svetov delavcev Slovenije (ZSDS) že od leta 2002 vsako leto organizira tradicionalno študijsko srečanje svojih članov neposredno v enem izmed podjetij, katerega svet delavcev je član združenja in nastopa kot vsakokratni gostitelj. Ta srečanja so namenjena predvsem neposredni izmenjavi koristnih izkušenj iz vsakodnevne slovenske soupravljalske prakse oziroma usposabljanju iz prakse za prakso. Letos je srečanje gostil svet delavcev družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG).

Srečanja, ki je potekalo v organizaciji SD SENG se je udeležilo več kot sto predstavnikov svetov delavcev iz celotne Slovenije. To je dokaz, da so teme, o katerih so spregovorili sogovorniki na konferenci, aktualne. Izmenjava izkušenj pa je, tudi na področju soupravljanja, še kako dobrodošla. Svet delavcev družbe SENG je že dolgoletni član združenja ZSDS in brez dvoma eden uspešnejših slovenskih svetov delavcev, zato so izkušnje, ki so jih danes predstavili, vsekakor zanimive in uporabne. Vsi govorci so poudarili pomen dobrega sodelovanja, pa naj gre za občino, delovno organizacijo ali združenje. Generalni sekretar ZSDS dr. Mato Gostiša je izrazil zadovoljstvo, da ni delavsko soupravljanje kljub krizi  zamrlo, še več, v pripravi je nov zakon, ki bo omenjeno področje še dodatno uredil. Sveti delavcev se pri svojem delu srečujejo z različnimi problematikami, ki so si, kljub specifičnim okoliščinam različnih gospodarskih panog, v marsičem podobne. Zato primeri »dobrih praks« še kako dobrodošli. Izkušnje iz delovanja drugih svetov delavcev so izjemno dragocene.

Direktor Soških elektrarn Marjan Pintar je poudaril, kako pomembno je soupravljanje, predvsem kot izziv pri vzpostavljanju odnosov, in sicer odnosov med zaposlenimi, lastniki in poslovodstvom. Po njegovem mnenju je soupravljanje oblika delovanja, ki dela organizacijo bolj homogeno in bolj poenoteno pri doseganju skupnih ciljev. »Soupravljanje bi moralo biti nadgrajeno s participacijo na dobičku.« je še povedal.

Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon je izpostavil pomen vključevanja občanov pri delovanju občine in zaposlenih pri uspešnem poslovanju podjetja. Vključevati čim širšo paleto deležnikov je izjemnega pomena za doseganje rešitev, ki so najboljše za vse. Tudi župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon je izpostavil pomen vključevanja občanov pri delovanju občine in zaposlenih pri uspešnem poslovanju podjetja. Vključevati čim širšo paleto deležnikov je izjemnega pomena za doseganje rešitev, ki so najboljše za vse.

Gostitelj srečanja predsednik SD SENG Silvester Medvešček je predstavil delovanje SD SENG – sodelovanje s strokovnimi službami, obveščanje in skupno posvetovanje, primere dobrih praks in hkrati izzive, s katerimi se sooča SD SENG. Predvsem je izpostavil problem izpodrivanja soupravljanja iz sistema korporativnega upravljanja v Skupini HSE.

 

Srečanja, ki je potekalo v organizaciji SD SENG se je udeležilo več kot sto predstavnikov svetov delavcev iz celotne Slovenije. To je dokaz, da so teme, o katerih so spregovorili sogovorniki na konferenci, aktualne. Izmenjava izkušenj pa je, tudi na področju soupravljanja, še kako dobrodošla. Družba Soške elektrarne Nova Gorica posebno skrb namenja ravnanju z viri in tako kot deluje spoštljivo do naravnih virov, okolja, lokalne skupnosti, ravna odgovorno tudi pri upravljanju s človeškimi viri. V 

družbi se zavedamo, da je uspeh podjetja odvisen od znanja, motiviranosti, zdravja in dobrega počutja zaposlenih, zato si prizadevamo za spodbudno in prijazno delovno okolje, posebno skrb pa posvečamo varnosti in zdravju na delovnem mestu. Tomaž Valentinčič (Služba za varnost in zdravje pri delu) je predstavil projekt »Malica ni kava in cigaret«, ki ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in je namenjen projektom promocije zdravja na delovnem mestu.

Srečanja se je udeležilo več kot sto predstavnikov svetov delavcev iz celotne Slovenije. To je dokaz, da so teme, o katerih so spregovorili sogovorniki na konferenci, aktualne. Izmenjava izkušenj pa je, tudi na področju soupravljanja, še kako dobrodošla.