datum: 15.06.2017

V organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pod pokroviteljstvom Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu je v četrtek, 15. 6. 2017, v Mestnem muzeju v Ljubljani potekala slavnostna podelitev priznanj na temo Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu v letih 2016/17«. Priznanje je letos pripadlo družbi Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG), ki je s projektom Malica ni kava in cigaret navdušila komisijo. Glavni namen projekta je izboljšanje kazalnikov zdravstvenega stanja zaposlenih v družbi in posledično sprememba njihovih prehranjevalnih navad. Komisijo je prepričal inovativen in sodoben pristop k reševanju problema neustreznih prehranjevalnih navad.

Peter Pogačar (državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Silvester Medvešček (Sindikat KNSS – Neodvisnost), Sandra Kržan (Zavod ConSense), Christa Sedlatschek (direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu), Tomaž Valentinčič (SENG d.o.o.)

Na podelitvi, ki je potekala v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani je najboljšim podjetjem in organizacijam priznanja podelila Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Priznanja so prejeli še podjetje Revoz iz Novega mesta, dru

žba Impol iz Slovenske Bistrice ter Policijska postaja Murska Sobota. Predstavnik ministrstva, državni sekretar Peter Pogačar je poudaril, da so prav dobre prakse na področju zdravja in varnosti pri delu ključne za izboljšanje kazalnikov na tem področju. Ob tem je izrazil željo in apeliral na manjša podjetja, da bi se vključevala k tovrstnim projektom. 

Nacionalno tekmovanje za primere dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu se izvaja vsako drugo leto. Gre za v praksi uporabljene rešitve, namenjene učinkovitemu preprečevanju tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu s pomočjo dobrih in učinkovitih rešitev.

Silvester Medvešček (Sindikat KNSS – Neodvisnost), Tomaž Valentinčič (SENG d.o.o.), Aneja Ličen (SENG d.o.o.), Nina Bizjak Bajec (COBIT d.o.o.), Marjan Pintar (direktor SENG d.o.o.), Sandra Kržan (Zavod ConSense), Klavdij Čotar (COBIT d.o.o.), Jernej Medvešček (COBIT d.o.o.)

V podjetju SENG so na podlagi vsakoletnega spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih ugotovili, da trenutni zdravstveni kazalniki niso vzpodbudni oziroma zadovoljivi. Analize zdravstvenih pregledov so namreč pokazale, da se med zaposlenimi pojavlja predvsem problem povišanega holesterola, krvnega sladkorja, krvnega pritiska ter povečane telesne mase. Eden glavnih vzrokov za slabe kazalnike zdravstvenega stanja je v največji meri povezan prav z neprimernim prehranjevanjem.

»Ker redni ukrepi, ki jih izvajamo na področju varnosti in zdravja pri delu, niso prinesli zadovoljivih rezultatov, smo se v letu 2015, z namenom izboljšanja kazalnikov zdravja zaposlenih, odločili, da moramo k problemu pristopiti širše in v sodelovanju z drugimi partnerji«, je povedal Tomaž Valentinčič, vodja službe za varstvo in zdravje pri delu družbe SENG.

Projektna skupina Malica ni kava in cigaret je bila skrbno sestavljena, saj je imel vsak projektni partner svojo vlogo; Cobit kot razvijalec programskega orodja in partner je bil zadolžen za strokovno vodenje projekta, SENG kot podjetje, v katerem se je pilotski projekt izvajal, Zavod ConSense je skrbel za komunikacijske aktivnosti pri projektu in diseminacijo rezultatov ter Sindikat KNSS - Neodvisnost kot partner, ki je pozitivne učinke projekta širil preko delovanja sindikatov in svetov delavcev na območju celotne Slovenije.

Pri projektu Malica ni kava in cigaret je sodelovalo veliko število zaposlenih v družbi SENG, ki so se razlikovali tako po starosti (od 29 do 61 let) kot tudi po zahtevnosti delovnega mesta - v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja (lažja, srednje težka in fizično zahtevna delovna mesta). Tekom projekta je potekal tudi razvoj in testiranje posebne mobilne aplikacije Prehranski navigator, s katero lahko danes kdorkoli, ki ima dostop do svetovnega spleta, preverja, kako se prehranjuje in kako lahko izboljša svoje prehranske navade oziroma življenjski slog. Projekt je finančno podprl in sofinanciral tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V času trajanja projekta so potekale številne podporne aktivnosti, kot so predavanja dietetičarke, dodatni zdravniški pregledi za zaposlene, zdrave malice na delovnem mestu in podobno.

 

Zapuščina projekta se v družbi SENG kaže predvsem v najrazličnejših aktivnostih na področju zdrave prehrane - uporaba čajnih kuhinj, dostava svežega sadja po vseh objektih družbe, možnost izbire zdravih in domačih izdelkov v avtomatih s prigrizki in še bi lahko naštevali.Ob zaključku projekta se je pokazalo, da so sodelujoči v projektu s pomočjo aplikacije Prehranski navigator in z bolj zdravimi obroki, izboljšali svoje zdravstveno stanje. Tako so pokazali ovrednoteni rezultati zadnjega merjenja zdravstvenih kazalnikov.

Projekt Malica ni kava in cigaret je bil izveden celovito kot program prenosa znanja o zdravem prehranjevanju in vplivu pravilnega prehranjevanja na delovno storilnost. Prednost projekta je tudi v tem, da ga je mogoče implementirati v različne delovne organizacije. Njegovi učinki so dolgoročni, saj zaposlenim ostaja znanje in zavest, da je pravilno prehranjevanje pomembno za njih same in njihovo zdravje.

Zapuščina projekta se v družbi SENG kaže predvsem v najrazličnejših aktivnostih na področju zdrave prehrane - uporaba čajnih kuhinj, dostava svežega sadja po vseh objektih družbe, možnost izbire zdravih in domačih izdelkov v avtomatih s prigrizki in še bi lahko naštevali. Zaposleni razumejo namen in pomen odmora za malico, saj z zdravim obrokom dolgoročno poskrbijo za svoje zdravstveno stanje in ohranjajo ustrezno kondicijo za obvladovanje negativnih učinkov stresa ter za čilo in zdravo staranje.