Skupina HSE

predstavitev družbe

o družbi . predstavitev družbe


Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG d.o.o.) so družba, katere osnovna dejavnost je proizvodnja modre energije – električne energije iz obnovljivega vira v hidroelektrarnah na povodju Soče. Soča in njeni pritoki danes poganjajo črpalno hidroelektrarno v Avčah, 5 velikih in 21 malih hidroelektrarn s skupno močjo 346 MW.

Družbi pravice in obveznosti poslovanja z velikimi in malimi hidroelektrarnami določajo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje hidroenergetskega potenciala Soče, Idrijce in Bače ter drugih vodotokov na tem območju, kjer delujejo male hidroelektrarne.

Sedež družbe v Novi GoriciSedež družbe v Novi Gorici

V Soških elektrarnah spoštujejo lepote Posočja že več kot pol stoletja. Vse od svoje ustanovitve leta 1947 zanesljivo dobavljajo električno energijo svojim odjemalcem. Danes so Soške elektrarne tehnološko napredno in tržno usmerjeno podjetje. Odlikujeta jih visok kapital znanja in jasna razvojna strategija, ki vključuje vlaganja v obnovo obstoječih in gradnjo novih hidroelektrarn. Trenutni vodni potencial Soče je izkoriščen le do slabe tretjine, potrebe po električni energiji pa nenehno rastejo.

Vendar vodnega potenciala Soče v družbi ne izrabljajo za vsako ceno, temveč tako, da ohranjajo naravno ravnovesje in lepoto enega najslikovitejših predelov Evrope. Pridobivanje modre energije poteka gospodarno ob upoštevanju strogih okoljevarstvenih vidikov in mednarodnih standardov, saj so mnogi vodotoki del zaščitenih naravnih območij.

Večnamenska izraba hidroelektrarn je zaveza in odraz tesne vpetosti Soških elektrarn v naravno in družbeno okolje Severne Primorske. Poleg oskrbe z električno energijo v sodelovanju z lokalno skupnostjo iščejo možnosti za razvoj krajev ob Soči. Zato pri načrtovanju veliko pozornost namenjajo oskrbi lokalnega prebivalstva s pitno vodo, vzreji rib in ribolovu, urejanju turističnih in rekreacijskih površin, ohranjanju tehniške dediščine in drugim priložnostim večnamenske izrabe hidroelektrarn.

Leta 2001 so se Soške elektrarne kapitalsko povezale s Holdingom Slovenske elektrarn d.o.o. (HSE). Sprva so bile v 79,5-odstotni, od avgusta 2007 pa so v 100-odstotni lasti HSE. Za povezavo s HSE so se Soške elektrarne odločile zaradi večje konkurenčnosti in zmanjševanja tveganj, večjega pretoka znanja in skupnega sodelovanja pri energetskih projektih.

Letno poročilo 2016

Arhiv letnih poročil
( 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004)