Skupina HSE

seznam evidenčnih naročil

o družbi . politika vodenja . seznam evidenčnih naročil
Seznam evidenčnih naročil družbe Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., oddanih v obdobju 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz b) točke 1. odstavka 21. člena ZJN-3.

Seznam evidenčnih naročil (april - december 2016)