Skupina HSE

politika kakovosti

o družbi . politika kakovosti


V tržnih razmerah, ki so danes prisotne tudi v elektrogospodarstvu, sta kakovostno in učinkovito poslovanje ter okoljska naravnanost osnovi preživetja in trajnostnega razvoja podjetja. V Soških elektrarnah se zavedajo potrebe po vsestranski vpetosti tako v naravno kot družbeno okolje, zato je trajnostni razvoj pomemben element poslovanja družbe.

Trajnosti razvoj Soških elektrarn se izraža v večnamenski izrabi hidroelektrarn, ki družbo tesno povezuje z okoliškim prebivalstvom, in v odgovornem izkoriščanju Soče. S kakovostnim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem hidroelektrarn Soške elektrarne skrbijo, da so vsi objekti tehnično napredni, varni in skladni z zakonskimi predpisi.

Zaradi doslednega spoštovanja okoljskih in tehničnih standardov so Soške elektrarne pridobile več mednarodno priznanih certifikatov za sistem vodenja:

Certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001 Certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001
Certifikat za varstvo in zdravje pri delu OHSAS 18001 Certifikat za varstvo in zdravje pri delu OHSAS 18001
Certifikat TŰV za proizvodnjo električne energije iz vodnih virovCertifikat TŰV za proizvodnjo električne energije iz vodnih virovH kakovosti poslovanja celotnega podjetja prispevajo vsi zaposleni, zato vodstvo družbe skrbi za njihovo visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost.