datum: 27.07.2021

Družba SENG d.o.o. v šolskem letu 2021/22 razpisuje štiri kadrovske štipendije, in sicer tri štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja in eno štipendijo za smer strojništvo V. stopnja.

Pogoji za dodelitev štipendije za smer elektrotehnika:

  • šolanje na srednji šoli elektro smeri po programu elektro tehnik in zaključen najmanj 1. letnik šolanja,
  • šolanje na srednji šoli elektro smeri po programu elektrikar (IV. stopnja) in zaključen najmanj 2. letnik šolanja s pogojem, da se po zaključenem 3. letniku šolanje nadaljuje na V. stopnji, smer elektrotehnik.

Pogoji za dodelitev štipendije za smer strojništvo:

  • šolanje na srednji šoli strojne smeri po programu strojni tehnik in zaključen najmanj 1. letnik šolanja.

Kandidati naj prošnjo pošljejo najkasneje do 30.8.2021 na elektronski naslov edita.gerbec@seng.si ter prošnji predložijo:

  • motivacijsko pismo in življenjepis,
  • dokazilo o vpisu,
  • zaključno spričevalo za šolsko leto 2020/21.