datum: 23.09.2020

(Nova Gorica, 23. 9. 2020) Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica je podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je prejela eno srebrno in dve bronasti priznanji za tri prijavljene inovacije. Srebro je šlo v roke ekipi dr. Tineta Cenciča za inovacijo Avtomatski diagonalni vpih zraka v sesalno cev pri delnih obremenitvah Francisove vodne turbine, bronasti priznanji pa sta prejeli še skupina pod vodstvom Marka Mladovana za inovacijo Sistem daljinskega upravljanja zaklopk zapornic na jezu Podselo in skupina Gregorja Korona za inovacijo Tehnična rešitev odprtega hladilnega sistema in drenažne vode v HE Plave I.

Vse omenjene inovacije, ki so jih razvili sodelavci SENG predstavljajo pomembne izboljšave na različnih področjih in nivojih delovnih procesov v družbi, hkrati pa vpeljujejo inovacijsko dejavnost kot pomemben vidik razvojno usmerjene organizacije, za kar si prizadevamo tudi v družbi SENG. 

Eno srebrno in dve bronasti priznanji za inovacije, ki jih je Severno Primorska gospodarska zbornica podelila sodelavcem SENG so potrditev, da je inovativnost eden ključnih segmentov delovanja družbe. Spomnimo, lani je družba SENG na natečaju GZS SP prejela tri bronasta priznanja. S ponosom lahko ugotovimo, da letošnji izkupiček priznanj umešča družbo SENG na zemljevid uspešnih družb v regiji in širše. 

Vsem trem nagrajenim inovatorjem in njihovim ekipam iskreno čestitamo.