datum: 30.05.2019

V okviru 24. Srečanja gospodarstvenikov Primorske je Gospodarska zbornica Slovenije (Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica) podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Družba Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je prejela tri bronasta priznanja za vse tri prijavljene inovacije, in sicer Sistem vodenja hidroelektrarn nove generacije, Model selekcije optimalnega hidro agregata in Rešitev za spremljanje ekološko sprejemljivega pretoka. V družbi SENG spodbujamo inovativnost, saj se zavedamo pomena naprednega razmišljanja in vzpostavljanja razvojne kulture v kolektivu.

V SENG-u SPODBUJAMO SODELAVCE K INOVATIVNOSTI

Andrej Sirk je inženir za daljinsko vodenje na področju obratovanja. V okviru prenove centra vodenja SENG je skupaj s sodelavci razvil prenovljen sistem vodenja hidroelektrarn. Sistem vodenja nove generacije je skupek tehničnih in organizacijskih izboljšav. Glavni cilj inovacije je zmanjšati možnosti napak dispečerja centra vodenja. Novi načini prikaza pomembnih podatkov tako omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje, kar je ključno za varno in zanesljivo vodenje hidroelektrarn.  Pomembno je tudi dejstvo, da je celoten sistem vodenja za dispečerje bolj pregleden in lažje obvladljiv, zato omogoča bolj sproščeno delovno okolje.

Primož Gabrijelčič je v okviru natečaja najboljših inovacij severnoprimorske regije predstavil inovativno rešitev za spremljanje ekološko sprejemljivega pretoka. Primož Gabrijelčič je gradbeni inženir in projektant v sektorju razvoja SENG. V okviru izgradnje male HE Kneža (2018) je skupaj s sodelavci sektorja razvoja razvil tehnično rešitev, ki je zasnovana na principu meritev s pomočjo radarske sonde, nameščene ob umerjenem profilu v strugi vodotoka. Omenjena inovacija je dober primer energetske izrabe vodotoka in ohranjanja ter dokazovanja ekološkega stanja vodotoka. Tako se je na učinkovit način izboljšalo natančnost in zanesljivost meritev pretoka in hkrati izkoriščenost vodnega potenciala za proizvodnjo električne energije. Dodana vrednost inovacije je ta, da je rešitev aplikativna na vse male hidroelektrarne.

Dr. Tine Cencič je inženir za strojne naprave na področju vzdrževanja. Na natečaju je predstavil nov model selekcije optimalnega agregata, ki upošteva vse predvidene vplive, ki jih je mogoče matematično zajeti. Inovacija se ukvarja s problemom vrednotenja in izbora opreme agregatov hidroelektrarn na vodotokih, ki imajo svoje specifične karakteristike. Inovacija v primerjavi z običajnimi metodami vključuje kompletne hidrološke karakteristike in statistične podatke vodotoka na lokaciji hidroelektrarne, predvideno obratovanje hidroelektrarne ter tehnične karakteristike ponujene opreme v vseh ti. obratovalnih točkah.

POMEN INOVATIVNOSTI ZA DRUŽBO SENG IN ŠIRŠE

Vse omenjene inovacije, ki so jih razvili sodelavci SENG predstavljajo pomembne izboljšave na različnih področjih in nivojih delovnih procesov v družbi, hkrati pa vpeljujejo inovacijsko dejavnost kot pomemben vidik razvojno usmerjene organizacije, za kar si prizadevamo tudi v družbi SENG. To področje v SENG-u ureja Pravilnik o spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, ki v poslovne in delovne procese uvaja izboljšave in stremi k doseganju poslovne odličnosti.

Tri bronasta priznanja za inovacije, ki jih je Severno Primorska gospodarska zbornica podelila sodelavcem SENG so potrditev, da je družba na pravi poti, hkrati pa umeščajo družbo SENG na zemljevid uspešnih družb v regiji in širše.