datum: 18.12.2018

Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ul. 20, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto

VZDRŽEVALEC ELEKTRO NAPRAV II (m/ž) – 2 delovni mesti

 GLAVNE NALOGE:

  • izvaja vzdrževalna in montažna dela, prilagaja različne vrste električnih naprav;
  • vzdržuje red in čistočo delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih sredstev;
  • sodeluje pri vzdrževanju objektov in okolice objektov;
  • upravlja čistilne stroje na jezovih in pomaga pri upravljanju hidromehanske opreme jezov.

 

POGOJI ZA ZASEDBO:

  • Izobrazba: najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe, smer elektrotehnika
  • Delovne izkušnje: najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
  • Funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
  • Osebnostne lastnosti: strokovnost, natančnost in zanesljivost, fleksibilnost, sposobnost za timsko delo.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom.

Ponujamo delo v visoko profesionalnem delovnem kolektivu ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 7. 1. 2019 na naslov družbe ali po e-pošti: zaposlitev@seng.si.