datum: 18.12.2018

Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ul. 20, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto

VZDRŽEVALEC STROJNIH NAPRAV II (m/ž) – 1 delovno mesto

GLAVNE NALOGE:

 • izvaja vzdrževalna dela na obstoječi strojni opremi ter izpolnjuje vso pripadajočo dokumentacijo;
 • izvaja strojna montažna dela;
 • izdeluje strojne elemente;
 • vzdržuje red in čistočo delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih sredstev ter inštalacij;
 • sodeluje pri vzdrževanju objektov in okolice objektov;
 • upravlja čistilne stroje na jezovih in pomaga pri upravljanju hidromehanske opreme jezov.

POGOJI ZA ZASEDBO:

 • Izobrazba: najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe, smer strojništvo ali mehatronika
 • Delovne izkušnje: najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 • Funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
 • Osebnostne lastnosti: strokovnost, natančnost in zanesljivost, fleksibilnost, sposobnost za timsko delo.
 • Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom.

Ponujamo delo v visoko profesionalnem delovnem kolektivu ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 7. 1. 2019 na naslov družbe ali po e-pošti: zaposlitev@seng.si.