datum: 18.12.2018

Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ul. 20, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC ZA KONTROLING IN JAVNA NAROČILA (m/ž) – 1 delovno mesto

GLAVNE NALOGE:

 • izvajanje del in nalog s področja planiranja in analiziranja poslovanja družbe,
 • primerjava realiziranega in načrtovanega,
 • analizira odmikov in trendov;
 • sodelovanje, izdelava in koordinacija priprave periodičnih poročil o poslovanju in letnega poročila;
 • izdelava investicijske dokumentacije in spremljanje ekonomike investicij;
 • finančna spremljava realizacije investicij v teku in izdelava poročil;
 • izvajanje opravil v kontrolniškem SAP modulu;
 • izdelava obračuna uspešnosti poslovanja po profitih centrih;
 • izdelava in sodelovanje pri izpolnjevanju raznih poročil za notranje in zunanje potrebe;
 • spremljanje zakonodaje s področja računovodstva, davkov, javnih naročil in drugih
 • potrebnih področij; strokovna podpora pri obvladovanju tveganj v družbi;
 • izvajanje nalog s področja javnega naročanja;
 • sodelovanje in izvajanje planiranja naročil in koordiniranje postopkov naročanja skladno z veljavnim zakonom o javnem naročanju;
 • skrb za objave na portalu javnih naročil, izdelava razpisne dokumentacije, izdelava ter objava poročil za statistično poročanje;
 • administrativna podpora nabavnemu procesu, skrb za vodenje dokumentacije o javnem naročanju v dokumentnem informacijskem sistemu in programskem nabavnem modulu SAP.

POGOJI ZA ZASEDBO:

 • Izobrazba: najmanj VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri
 • Delovne izkušnje: najmanj 3 leta delovnih izkušenj
 • Funkcionalna znanja: osnovno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije
 • Osebnostne lastnosti: strokovnost, samostojnost, natančnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost za timsko delo, analitično načrtovanje.
 • Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 5 mesečnim poskusnim delom.
 • Ponujamo delo v visoko profesionalnem delovnem kolektivu ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.
 • Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 26. 12. 2018 na naslov družbe ali po e-pošti: zaposlitev@seng.si