datum: 05.10.2021

Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ul. 20, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto

VZDRŽEVALEC ELEKTRO NAPRAV II (m/ž)

Temeljne naloge delovnega mesta so:

  • izvaja vzdrževalna in montažna dela, prilagaja različne vrste električnih naprav;
  • vzdržuje red in čistočo delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih sredstev;
  • sodeluje pri vzdrževanju objektov in okolice objektov;
  • upravlja čistilne stroje na jezovih in pomaga pri upravljanju hidromehanske opreme jezov.

Pogoj za kandidaturo je:

  • stopnja strokovne izobrazbe, smer elektrotehnika
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
  • opravljen vozniški izpit B kategorije

Od kandidata pričakujemo:

  • osnovno poznavanje orodij MS Office

Zaželene osebnostne lastnosti so visok odnos in odgovornost do dela, samostojnost, natančnost, komunikativnost, pozitiven odnos do spremembe, timsko delo.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo v Oddelku Tehnične operative, Soška cesta 46, 5250 Solkan in na terenu.

Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno, 18. 10. 2021, izključno na naslov družbe ali po e-pošti: zaposlitev@seng.si

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.