datum: 06.09.2021

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. razpisujejo prosto delovno mesto

INŽENIR – PROJEKTANT ELEKTRO NAPRAV (m/ž)

Temeljne naloge delovnega mesta so:

 • sodelovanje pri razvoju novogradenj, obnov in novih produktov družbe na področju elektroenergetike;
 • priprava, organizacija in vodenje izvedbe projektnih nalog, študij, raziskav ;
 • izdelava tehnično-investicijske dokumentacije za proces razvoja, izgradnje in obnov;
 • izdelava strokovnih podlag in sodelovanje v procesih odločanja izvedbe projektov za presojo izvedljivosti projektov za področje elektroenergetike;
 • vodenje in izvajanje investicij v skladu s splošnim aktom, ki ureja projektno vodenje;
 • izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem investicij s področja novogradenj, obnov in vzdrževanja.

Delavec opravlja tudi druga dela po nalogi nadrejenega.

Pogoji za kandidaturo so:

 • VI./2. stopnja izobrazbe smer elektrotehnika,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj projektiranja na področju elektrotehnike, vodenja in izvajanja nadzora nad investicijami,
 • znanje angleškega jezika,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Pri izboru bomo ocenjevali in smiselno upoštevali tudi:

 • opravljen izpit za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike,
 • reference pri načrtovanju in vodenju projektov,
 • napredno poznavanje programov MS Office,
 • poznavanje orodij za planiranje,
 • poznavanje specialnih programskih orodji kot so AvtoCAD in podobno.

Zaželene osebnostne lastnosti so komunikativnost, natančnost, sposobnost samostojnega in timskega dela, visok odnos do kakovosti, odgovornost do dela, ustvarjalnost, fleksibilnost in pozitiven odnos do sprememb.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 5 mesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo na sedežu podjetja SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom in dokazili do vključno 3.10.2021 izključno na elektronski naslov: zaposlitev@seng.si

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.