datum: 13.02.2020

Glavne naloge sodelavca bodo:

 • sodelovanje pri razvoju novogradenj, obnov in novih produktov družbe na področju strojništva;
 • priprava, organizacija in vodenje izvedbe projektnih nalog, študij, raziskav;
 • izdelava  tehnično-investicijske dokumentacije za proces razvoja, izgradnje in obnov;
 • izdelava  strokovnih podlag in sodelovanje v procesih odločanja izvedbe projektov za presojo izvedljivosti projektov za področje strojništva;
 • vodenje in izvajanje investicij v skladu s splošnim aktom, ki ureja projektno vodenje na področju strojništva,
 • nadzor nad izvajanjem investicij na področju strojništva v skladu s sklepom direktorja.

Pogoj za kandidaturo je:

 • VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj s področja projektiranja strojnih naprav, vodenja in izvajanja nadzora nad investicijami,
 • znanje angleškega jezika,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Od kandidata pričakujemo:

 • opravljen izpit za pooblaščenega inženirja s področja strojništva,
 • napredno poznavanje programov MS Office,
 • poznavanje orodij za planiranje,
 • poznavanje specialnimih programskih orodji kot so AvtoCAD in podobno.

Zaželene osebnostne lastnosti so visok odnos in odgovornost do dela, samostojnost, natančnost, ustvarjalnost, komunikativnost, kreativnost, pozitiven odnos do spremembe, timsko delo.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 5 mesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo na sedežu podjetja SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica .

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom in dokazili  do vključno 02.03.2020 izključno na elektronski naslov: zaposlitev@seng.si

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.