datum: 21.11.2018

Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ul. 20, 5000 Nova Gorica razpisuje delovno mesto 

INŽENIR ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO (m/ž)

GLAVNE NALOGE: 

  • skrbi za upravljanje, nameščanje, redno posodabljanje in nadgrajevanje programske in strojne opreme (nadziranje, kontroliranje in spremljanje delovanja informacijskih storitev, vodenje evidenc, načrtovanje vzdrževanja in popravil strojne opreme)
  • aktivno sodeluje pri strokovnem razvoju in uvajanju ter obvladovanju novih informacijskih tehnologij in storitev;
  • nadzoruje zalogo rezervnih delov ter pisno predlaga nabavo novih;
  • oblikuje in izvaja postopke za zagotavljanje učinkovitega delovanja in varnosti informacijske tehnologije in storitev;
  • zagotavlja skladnost informacijske tehnologije, delovanja in vzdrževanja s specifikacijami načrtov in varnostnimi standardi;
  • izvaja pripravo dela za vzdrževalne posege na svojem strokovnem področju (dokumentacija, storitve, materiali, orodja, viri);
  • spremlja izvajanje, analizira, dokumentira, poroča in pripravlja navodila za koristno uporabo in vzdrževanje informacijske tehnologije in storitev;
  • nudi strokovno podporo uporabnikom

POGOJI ZA ZASEDBO:

Izobrazba: najmanj VI/2. stopnja strokovne izobrazbe smer računalništvo in informatika ali elektrotehnika
Delovne izkušnje: najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju računalništva in informatike
Osebnostne lastnosti: natančnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost za timsko delo.
Zahtevana znanja: znanje angleškega jezika, šoferski izpit B kategorije.
Želena dodatna znanja: usposobljenost za delo z oblačnimi storitvami MS Office 365, usposobljenost za delo z virtualnim okoljem VMware, upravljanje podatkovnih žičnih in brezžičnih omrežij, obvladovanje postopkov varnostnega shranjevanja in obnove podatkov (Veeam), obvladovanje strežniških okolij MS Windows Svr, SLES

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 4 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom.
Ponujamo delo v visoko profesionalnem delovnem kolektivu ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti. 

Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 9.12.2018 na naslov družbe ali po e-pošti: zaposlitev@seng.si ali