Skupina HSE

celostna grafična podoba

medijsko središče . celostna grafična podoba


Logotip SENG:

Logotip SENG jpg

Logotip SENG RGB manjši

Logotip SENG eps

Logotip SENG pdf

Izvleček iz priročnika celostne grafične podobe:

Izvleček

Dinamike energije

V Soških elektrarnah Nova Gorica smo z dejstvom, da upravljamo z vodami na povodju Soče, začrtali tudi našo zavezo proizvajati električno energijo, ob tem pa odgovornost do naravnih danosti in življenja ob reki.

Prvo celostno podobo so izdelali naši zaposleni leta 1980 ob prvim veliki prelomnici, ko smo gradili HE Solkan. Kar tri desetletja nas je spremljala. A čas, vse hitrejši razvoj in gradnja novih ter obnova obstoječih proizvodnih zmogljivosti spremlja tudi pomemben razvoj drugih poslovnih funkcij. Tudi novi mediji, razvojno naravnana strategija in novi izzivi zahtevajo v 21. stoletju nove oblikovne rešitve.

V novi celostni grafični podobi smo obdržali vse ključne elemente logotipa, torej vodo, turbine, elektrarno, električni krog. Obstoječim vrednostim smo razširili sporočilnost z razvojno naravnanostjo kot ključnim dejavnikom ravnanja in razvoja Soških elektrarn Nova Gorica. Tako smo dobili podobo, ki jo uporabljamo od maja 2011. Držali smo se načela Milesa van der Roheja Manj je več.

Z novo celostno grafično podobo in novim sloganom Dinamike energije bomo lažje sporočali sojo poslovno naravnanost, predvsem pa naravnanost v razvoj in izboljšave.

Novi logotip izhaja iz logotipa SENG, ki smo ga uporabljali tri desetletja:
Logotip SENG navaden