Skupina HSE

javna naročila

javna naročila
Datum objave
Št. naročila
Predmet razpisaRok za oddajo ponudbePriloge
25.10.2017
JN009227/2017-E01
Zavarovanje premoženja in odgovornosti SENG d.o.o. Rok je potekelPriloge 1_3 k DJN Zavarovanje premoženja in odgovornosti SENG, JN06_2017
Narocnik_ESPD_Zavarovanje premozenja in odgovornosti SENG_JN06_2017
K_45-clen_ZJN3_DJN_Zavarovanje_premozenja_SENG_zak
Obrazci Zavarovanje premoženja in odgovornosti SENG
Dodatek št. 1 zavarovanje odgovornosti SENG
Dodatek št. 1_Obrazec št. 4 Menična izjava
16.02.2017
JN001093/2017-W-01
Posodobitev strojne opreme v CV SENG po sklopihRok je potekelDJN Posodobitev strojne opreme v CV zaklenjena
DJN CV SENG strojno Dodatek št. 1
DJN CV SENG strojno - Obrazec št. 4 - zaklenjen
26.09.2016
JN005774/2016-E01
Rekonstrukcija turbin in tehnološke opreme v HE Plave 1 - LOT T po sklopihRok je potekelHE Plave 1 DJN LOT T K1A_Lista cen_Lot T_sklop A - zaklenjena
HE Plave 1 DJN LOT T K1A_Lista cen_Lot T_sklop B1 - zaklenjena
HE Plave 1 DJN LOT T K1A_Lista cen_Lot T_sklop B2 - zaklenjena
HE Plave 1 DJN LOT T Splošni del - zaklenjen
HE Plave 1 DJN LOT T Tehnični del
HPP Plave 1 DRPP LOT T General part - locked
HPP Plave 1 DRPP LOT T Technical part - part A
HPP Plave 1 DRPP LOT T V1A_ Price list_Lot T_part A - locked
Narocnik_ESPD_HE Plave 1 _LOT T_JN08_2016
HE Plave 1 LOT T Dodatek št. 1
HPP Plave 1 LOT T Addendum No. 1 - public
06.09.2016
JN005240/2016-W01
MHE Kneža – LOT TGRok je potekelMHE Kneža – LOT TG
SHPP Kneža - DRPP LOT TG
Narocnik_ESPD JN06_2016 mHE Kneza - LOT TG
mHE Kneža - LOT TG DJN Dodatek št. 1_10.10.2016
mHE Kneža DJN LOT TG Priloga 1 Tabele tehničnih podatkov - zaklenjene
mHE Kneža - LOT TG DRPP Addendum no. 1_ 10.10.2016
mHE Kneža DJN LOT TG Enclosure 1 Technical data sheets - locked
30.08.2016
JN005047/2016-W01
MHE KNEŽA – LOT EE – dobava in vgradnja priključnega kablovoda in druge opreme po sklopih Rok je potekelMHE KNEŽA – LOT EE
mHE Kneža - LOT EE DJN dodatek št. 1
mHE Kneža - LOT EE DJN dodatek št. 15
mHE Kneža - LOT EE DJN Tehnični del s prilogami D1-p
mHE Kneza DJN LOT EE Lista cen SKLOP A D1
mHE Kneža - LOT EE DJN Dodatek št. 2
29.07.2016
JN004282/2016-W01
mHE Kneža Lot A - gradbena delaRok je potekelmHE Kneža DJN LOT A Splošni del - zaklenjen
mHE Kneža DJN LOT A Tehnični del s prilogami
Narocnik_ESPD JN05_2016 mHE Kneza - LOT A
mHE Kneža DJN LOT A Popis del s predizmerami - zaklenjen
mHE Kneža - LOT A DJN Dodatek št. 1
mHE Kneža DJN LOT A Obrazec št. 4
21.06.2016
JN003105/2016-E01
Posodobitev programske opreme v CV SENG z vzdrževanjemRok je potekelK_DJN CV SENG splošni del
Narocnik ESPD SENG JN04 2016
K_DJN CV SENG tehnični del
DJN CV SENG Dodatek št. 1
Dodatek št. 2 - JN 04-2016
31.03.2016
JN2508/2016
Rekonstrukcija turbin in tehnološke opreme v HE Plave 1 - LOT T po sklopihRok je potekelDZR LOT T HE Plave 1.zip
DZR LOT T HE Plave 1, dodatek št. 1
HE Plave DZR LOT T Dodatek st. 2
HE Plave 1 DZR LOT T dodatek št. 3
31.03.2016
NMV2274/2016
Superkontrola električne in strojne opreme pri rekonstrukciji opreme v HE Plave 1 po sklopihRok je potekelHE Plave 1 DZR Superkontrola
30.03.2016
NMV2131/2016
Gradbena dela v HE Plave 1 - LOT ARok je potekelDZR LOT A HE P1
Dodatek št. 1
23.12.2015
JN9039/2015
LOT C - Izvedba cevovoda mHE Kneža po sklopihRok je potekelMHE Kneža - LOT C
DZR mHE Kneža LOT C risbe v DWG
25.09.2015
JN6649/2015
Dobava in montaža elektro opreme po sklopih v HE Plave I – LOT EERok je potekelHE P1 DZR LOT EE
Dodatek št. 1 k DZR LOT EE za HE P1
Dodatek št. 2 k DZR LOT EE za HE P1
08.07.2015
NMV4138/2015
Meritve in ocena ozemljitvenega in strelovodnega sistema na ČHE Avče in HE na SočiRok je potekelMeritve in ocena ozemljitvenega in strelovodnega sistema na ČHE Avče in HE na Soči
16.06.2015
NMV3616/2015
Monitoring vodnega ekosistema na koncesijskem območju na reki SočiRok je potekel
16.06.2015
NMV3617/2015
Izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh letRok je potekel
25.05.2015
NMV2952/2015
Popravilo poškodovanega odseka tlačnega cevovoda HE ZadlaščicaRok je potekel
10.10.2014
NMV4318/2014
Remont mostnega dvigala v HE Plave 1Rok je potekel
12.09.2014
JN9223/2014
Gradbena dela, tlačni cevovod in hidromehanska oprema za mHE Kneža – LOT A - popravekRok je potekel
05.08.2014
JN8208/2014
Gradbena dela, tlačni cevovod in hidromehanska oprema za mHE Kneža – LOT ARok je potekel
18.07.2014
NMV2563/2014
Generalni servis FLYGT črpalke v ČHE AvčeRok je potekel
17.07.2014
NMV2527/2014
Kemijske in fizikalne analize transformatorskih oljRok je potekel
09.07.2014
NMV2300/2014
Menjava olja in vzdrževalna dela na transformatorju AT1 v HE SolkanRok je potekel
16.05.2014
JN5598/2014
Dobava in montaža generatorjev v HE Plave I – Lot GRok je potekel