Informacije javnega značaja

Pravica vedeti in pravica do informacij javnega značaja sta pomembno sredstvo za doseganje odprtega in preglednega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja omogočamo in zagotavljamo nadzor nad našim delovanjem.  

 

iintro_informacije_03