Skupina HSE

Hidroelektrarne

hidroelektrarne

Črpalna hidroelektrarna

Na reki Soči obratuje črpalna hidroelektrarna Avče, ki letno proizvede 426 GWh električne energije. Komercialno poslovanje je začela 01. aprila 2010.
...več

Velike hidroelektrarneNa reki Soči obratujejo elektrarne HE Doblar 1 in 2, HE Plave 1 in 2 in HE Solkan. HE Doblar 1 in HE Plave 1 obratujeta od leta 1939 in 1940, HE Doblar 2 in HE Plave 2 od leta 2002 ter HE Solkan od leta 1984.
...več

Male hidroelektrarneNa reki Soči in njenih pritokih Soče proizvaja električno energijo 21 hidroelektrarn do 10 MW moči. Zadnja med njimi je HE Ajba, ki je začela obratovati leta 2008 in za proizvodnjo izkorišča biološki minimum reke Soče.
...več