Začetek obratovanja: 2022
Ime vodotoka: Soča
Skupni instalirani pretok (m3/s): 1
Bruto padec (m): 17
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 135
Tip generatorja: trifazni asinhroni
Tip turbine: Kaplan
Ocenjena letna proizvodnja (MWh): 1 GWh