Začetek obratovanja: 1985
Ime vodotoka: Trebušica
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,9
Bruto padec (m): 110
Število agregatov: 2
Instalirana moč (kW): 760
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 2100
Priklop na omrežje (kV): 20