Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Bača
Skupni instalirani pretok (m3/s): 4,3
Bruto padec (m): 12
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 425
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: propeler
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1400
Priklop na omrežje (kV): 20