Začetek obratovanja: 1993
Ime vodotoka: Prošček
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,65
Bruto padec (m): 162
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 810
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 3700
Priklop na omrežje (kV): 20