Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Gljun
Skupni instalirani pretok (m3/s): 3,3
Bruto padec (m): 66
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 1720
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 5300
Priklop na omrežje (kV): 20