Skupina HSE

center vodenja

hidroelektrarne . center vodenja


Center vodenja Soških elektrarn se nahaja v upravni zgradbi Soških elektrarn v Novi Gorici. Ustanovljen je bil leta 2003. Njegova osnovna naloga je optimalno in kakovostno delovanje hidroelektrarn na Soči in njenih pritokih ter nadzor nad stanjem naprav in objektov.

S tehnologijo, ki omogoča daljinsko vodenje hidroelektrarn, so opremljene ČHE Avče, HE Doblar 1, HE Doblar 2, HE Plave 1, HE Plave 2, HE Solkan (veriga elektrarn na Soči) in HE Zadlaščica.

Naloge centra vodenja so:
  • optimalno vodenje proizvodne verige elektrarn na spodnji Soči,

  • posluževanje naprav elektrarn in jezovnih naprav,

  • koordinacija obratovanja hidroelektrarn v času visokih vod in pri izpadu naprav daljinskega posluževanja,

  • optimizacija, načrtovanje proizvodnje in analiziranje obratovanja,

  • opazovanje hidroelektrarn in jezov, javljanje in alarmiranje ob izrednih dogodkih,

  • izmenjava informacij z drugimi centri,

  • obveščanje dežurnih malih hidroelektrarn ob izrednih dogodkih,

  • obračun proizvedene električne energije,

  • priprava letnega biltena in izdelava poročil za različne institucije.
Center vodenjaCenter vodenja