Skupina HSE

skrb za zaposlene

družbena odgovornost . skrb za zaposlene


Prihodnost vsake družbe so zagotovo njeni zaposleni. Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisna od znanja, motiviranosti, zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Zato si Soške elektrarne prizadevajo ustvarjati spodbudno in zaposlenim prijazno delovno okolje, ki nudi možnosti tako strokovnega kot osebnostnega razvoja.

Zaposleni imajo možnosti:

Podjetje pridobiva kader tudi s štipendiranjem, največ za poklice elektrotehnične usmeritve, sledijo poklici strojne, gradbene, ekonomske in pravne smeri.

S študenti pa se povezujejo tudi z neposrednim sodelovanjem s fakultetami (Fakulteta za elektrotehniko, Ekonomska fakulteta v Ljubljani) in univerzami (Univerza v Novi Gorici), kjer Soške elektrarne nastopajo kot finančni podpornik raziskovalnih nalog.IZOBRAŽEVANJE

Z izobraževanjem ob delu lahko zaposleni neprestano nadgrajujejo svojo formalno izobrazbo. Že več let pa sistematično potekajo tudi druge oblike eksternega in internega usposabljanja:
  • delavnice za zaposlene z namenom prenosa znanja in informacij med zaposlenimi,

  • izpiti o poznavanju postopkov in del za novo zaposlene za delovna mesta upravljalca, elektro-vzdrževalca in strojnega vzdrževalca,

  • usposabljanja vodstvenih kadrov za pridobitev kompetenčnega znanja »pogajalske spretnosti«,

  • strokovne ekskurzije z ogledi hidroelektrarn.

Zaposleni pa se udeležujejo tudi izobraževanj in seminarjev, ki jih Soške elektrarne pripravljajo v sodelovanju z zunanjimi institucijami, predvsem na področju informatike, nove zakonodaje in prava, kakovosti, financ in računovodstva.VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU

Glede na osnovno dejavnost podjetja, ki je ob nepravilnem ravnanju lahko zelo nevarna, je skrb za varnost in zdravje zaposlenih, zlasti delavcev na elektroenergetskih objektih, izredno pomembna. Družba je že v petdesetih letih izobraževala zaposlene iz varstva pri delu, predvsem o nevarnostih poškodb z električnim tokom in kako nuditi prvo pomoč. Soške elektrarne so postopoma izpopolnile področje varstva pri delu, uvedle sistem lastnega izobraževanja, sprejele ustrezne tehnične ukrepe ter pravno uredile to področje z internimi akti.

Vsi zaposleni imajo redne sistematske preglede, zaposleni na delovnih mestih pod posebnimi pogoji pa poleg tega še obdobne preglede.

Soške elektrarne so leta 2006 pridobile certifikat varstva in zdravja pri delu OHSAS 18001.SINDIKAT IN SVET DELAVCEV

V družbi delujeta dva sindikata, ki zastopata interese zaposlenih:
  • Svobodni sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) in

  • Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost KNSS.

Septembra 1999 je bil ustanovljen Svet delavcev, preko katerega zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe in uresničevanju njenih ciljev. Sodelovanje vodstva družbe in drugih zaposlenih se odraža v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate in za stimulativno delovno okolje.NAKLONJENOST ŠPORTU

Filozofija zdravega duha v zdravem telesu spremlja Soške elektrarne vse od samega začetka, saj je bil že v petdesetih letih ustanovljen športni aktiv. Deloval je v okviru športnega društva Elektrogospodarstva Slovenije.

Pozneje je bilo na pobudo delavcev Elektro Gorice, Elektro Primorske in Soških elektrarn ustanovljeno športno društvo Elektra.

Leta 1997 so zaposleni v Soških elektrarnah ustanovili lastno Športno društvo Soške elektrarne, v okviru katerega so organizirane različne rekreacijske dejavnosti – od smučanja, tenisa, potapljanja in ribištva do planinarjenja, kegljanja, streljanja in iger z žogo.

Športni duh zaposleni v Soških elektrarn vsako leto pokažejo na zimskih in poletnih športnih igrah elektrogospodarstva oziroma družb, povezanih v Holding Slovenskih elektrarn.

Tudi pri sponzorstvih so Soške elektrarne tesno povezane s Sočo, saj so od leta 1959 sponzor Kajak kluba Soške elektrarne.

na vrh