Skupina HSE

aktualni projekti

aktualni projekti
Obnova HE Plave I

Z obnovo HE Plave I iz leta 1940 se nadaljuje projekt doinstalacije in prenove verige HE na Soči. Projekt se je začel z doinstalacijo z vzporednima elektrarnama – HE Doblar II in HE Plave II, ki sta bili zgrajeni leta 2002 ter se je nadaljeval z rekonstrukcijo HE Doblar I, iz leta 1939, katere celovita prenova se je zaključila lani. Na vrsti je rekonstrukcija HE Plave I. V tem času poteka izdelava projektne dokumentacije (PGD in razpisne dokumentacije za LOT EE, LOT T in LOT A). Pogodba za dobavo in montažo generatorjev V HE Plave I – LOT G je bila podpisana decembra lani.

Obnova HE Plave I

Aprila 2016 je predviden pričetek demontažnih in montažnih del na objektu. Poglavitni namen obnove HE Plave I je zamenjava iztrošene opreme in s tem podaljšanje življenjske dobe elektrarne. Posodobljena elektrarna bo tako omogočala boljši nadzor in lažje vzdrževanje, prav tako se bo povečala zanesljivost obratovanja. Elektrarna bo obratovala tudi v času prenove, potek rekonstrukcije je namreč zasnovan tako, da je vedno eden od dveh agregatov v delovanju. Obdobja, ko elektrarna ne obratuje, so tako krajša in posledično je izpad proizvodnje minimalen. Predvideno je, da se bo obnova zaključila v letu 2017.

Po prenovi HE Plave I bo sledila prenova zadnje v verigi HE na Soči, to je HE Solkan iz leta 1984.