Skupina HSE

aktualni projekti

aktualni projekti
Rekonstrukcija hodromehanske opreme na jezu Podselo

Hidromehanska oprema HE Doblar na jezu Podselo je bila zgrajena leta 1939 in že 75 let obratuje nemoteno. Oprema se je v letih obratovanja iztrošila in za nemoteno in varno obratovanje je potrebna celovita obnova le-te.

Rekonstrukcija hodromehanske opreme na jezu Podselo

Celotna rekonstrukcija zajema zamenjavo temeljne zapornice, leve in desne  trodelne zapornice, prav tako se bo v okviru prenove zamenjalo pogonsko opremo zapornic in dvižnih rešetk, remont zapornic na prelivnih poljih in remont dvižnih rešetk. Sanacija poteka tudi na talnem izpustu.

Dinamiko napredovanja del krojijo tudi neugodne vremenske razmere – visok vodostaj, velika količina padavin in posledično manjša vidljivost reke Soče. Obnova 75 let stare hidromehanske opreme pregrade Podselo bo predvidoma zaključena v sredini leta 2016.